Το CrossFit δεν είναι απλά ένα γυμναστήριο, είναι ένας τρόπος ζωής.

Τι είναι το CrossFit ?

Το CrossFit είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης κ βελτίωσης της φυσικής κατάστασης που στηρίζεται στην συνεχή εναλλαγή, λειτουργικών ασκήσεών (όπως το τρέξιμο, άλματα, έλξεις, ημικαθίσματα, ωθήσεις, κινήσεις ζετέ κ αρασέ…) που εκτελούνται σε υψηλή ένταση. Χρησιμοποιούμε το άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο μας και τα καταπληκτικά πάρκα που το περιβάλλουν. Στα μέλη μας περιλαμβάνονται ανώτεροι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, σπουδαστές, επαγγελματίες κ ερασιτέχνες αθλητές και σώματα ασφαλείας.

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Team wods

A. Strength 

Bench Press

5/5/4/4/3/3

Strict Heavy Pull ups

3/3/3/3/3

B. Conditioning 

In team of 2 (One athlete works the other rests ), UNBROKEN

100 Push ups
200 DU or 100 Box Jumps
300 mt Bear Crawl

*Every time you brake athletes change positions and the athlete that was working performs 7 Toes to bar. 

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Team wods

1. Strength 

Bench Press Flat Pyramid

5/5/3/3/3/3/5

2. Rope Pull ups 

2/3/3/3/3/2 Per Arm

2. Conditioning 

In Teams of 2 Amrap 7 min 

Athlete 1 (Pace) : 200mt Med Ball Run
Athlete 2 (Amrap) : Sled Push x 10mt

Rest 3 min 

In Teams of 2 Amrap 7 min 

 Athlete 1 (Pace) : 250mt Row
Athlete 2 (Amrap) : Shuttle Farmer walk x 10mt

Rest 3 min 

Finisher Amrap 4 min 

In teams of 2 

Wall Ball Diagonal Passes 

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Team wods

A. Strength 

1. Bench press Close Grip/Rows with Close Grip

3 sets x 5 reps

2. Bench press Normal Grip/Rows with Normal Grip

3 sets x 3 reps

3. Bench Press Wide Grip/Rows with Wide Grip

3 sets x 4 reps


B. Conditioning 

In teams of 3 or more 

Run 500mt as a team with a heavy Barbell
50  Presses as a Team with Barbell

Then one at a time must complete the following for 5 rnds 

5 Burpee Combo Box Jumps
5 Heavy step ups on box
5 Renegade man Makers 

Once the last member has finished :

Run 500mt as a team with a heavy Barbell
50  Presses as a Team with Barbell


Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Team wods

A. Strength 

1. Bench Press

5/4/3/3/4/5

2. Heavy Pull ups

5/4/3/3/4/5

B. Conditioning

In Teams of 2 


1. In 10 min Amrap 

5 Power Snatches + 5 x 10mt Shuttle sprints

* Athletes Rotate at every rnds (1 Athlete works the other Rests)

2. In 10 min Amrap 

40mt Sled Push (40kg/20kg) + 2 x10mt Bear Crawl 


* Athletes Rotate at every rnds (1 Athlete works the other Rests)

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Team Wods

A. Strength 

1.Front Squat 

5/5/4/4/3/3


2. Bench Press

5/5/4/4/3/3

B. Conditioning

In teams of 3 

Amrap 16 min 

Athlete 1 (Pace) : Run 200mt or 50DU
Athlete 2: Light Fran 
Athlete 3: Light Dianne

*Athletes rotate when athlete 1 completes the 200mt for 16 min

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Team Wods

A. Strength 

Bench Press

80%-85%

3/4/5/3/4/5 + Drop set @ 60% max reps

B. Conditioning 

In teams of 2 

Amrap 7 min 

Athlete 1: Shuttle sprint 5mt/10mt/15mt/20mt
Athlete : Hollow Static Hold

* At every rnd switch positions

Rest 3 min

Amrap 7 min 

Athlete 1 : Amrap Du 
Athlete 2 : 40 mt Bear Crawl


* At every rnd switch positions


Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Team wods

A. Strength 

Super Sets : Bench Press + Front Squat (Ascending Weight)

3 Rnds of (Rest 2 min Between rnds)

5 reps +  5 reps Rest 90 sec
4 reps + 4 reps Rest 90 sec
3 reps + 3 reps Rest 90 sec

B. Primer

In teams of 2: 

30 sec work 30 sec Rest 

3 rnds of

1. Shuttle Sprint x 10mt
2. Rope Climb
3 Push Sled ( 30kg-20kg/ 10kg)

C. Conditioning 

In teams of 2 

For Time 

100 HSPU


Athlete 1 : Dead Hang From Pull up Bar
Athlete 2 : HSPU

* Every Time athletes brake 2 x 10mt Partner Carry and change Positions

100 Jump Over Box 

Athlete 1: Squat with back on Wall holding weight in each arm
Athlete 2: Jump over Boxes

*Every time athletes brake 6 Burpees each and change positions